Zastosowanie, definicje i interpretacja

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do zakupu towarów przez użytkownika (zwanego dalej “klientem” lub “użytkownikiem”) na stronie www.xlash.com. Strona i towary są dostarczane przez Xlash, zarejestrowaną pod nazwą handlową Beauty Generation AB, zarejestrowaną pod numerem 559150-3270 (VAT.nr SE559150327001) w Szwedzkim Urzędzie Rejestracji Spółek. Adres handlowy Beauty Generation AB to Oxenstiernsgatan 15A, SE-115 27 Stockholm, Szwecja (zwana dalej “dostawcą”, “Xlash”, “nami” lub “my”). Można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem hello@xlash.com.


Są to warunki, na których sprzedajemy Ci towary. Zamawiając jakiekolwiek towary dostępne na naszej stronie internetowej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych warunków. Zakupu towarów na naszej stronie internetowej mogą dokonać jedynie osoby uprawnione do zawarcia umowy, które mają ukończone 18 lat.


Poniżej znajdują się objaśnienia dotyczące interpretacji niektórych terminów używanych w niniejszym Regulaminie:


– Przez klienta rozumie się osoby prywatne (a nie osoby działające w imieniu swojej działalności handlowej lub zawodowej).


– Umowa oznacza prawnie wiążącą umowę pomiędzy Tobą a Xlash na dostawę towarów zamówionych na naszej stronie internetowej.


– Miejsce dostawy oznacza siedzibę klienta lub inne miejsce, do którego towary mają być dostarczone zgodnie z zamówieniem.


– Przez trwały nośnik rozumiemy taki rodzaj nośnika, który umożliwia przechowywanie informacji przez odbiorcę w celu przyszłego odniesienia, bez możliwości dokonywania zmian, przez okres wystarczająco długi dla celów informacji. Może to być np. poczta elektroniczna.


– Przez towary rozumie się towary reklamowane na stronie internetowej, które dostarczyliśmy Ci w liczbie i opisie określonym w zamówieniu.


– Zamówienie oznacza zamówienie klienta na towary od dostawcy, złożone zgodnie z procesem określonym na stronie internetowej.


– Przez politykę prywatności rozumiemy warunki, które określają, w jaki sposób będziemy postępować z poufnymi i osobistymi informacjami otrzymanymi od Ciebie za pośrednictwem strony internetowej.


– Przez stronę internetową rozumiemy stronę www.xlash.com, na której towary są reklamowane i dostępne do zamawiania.


Podstawa sprzedaży

Proces składania zamówienia jest przedstawiony na stronie internetowej. Każdy krok pozwala na sprawdzenie i poprawienie ewentualnych błędów przed złożeniem zamówienia. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, czy prawidłowo korzystasz z procesu składania zamówienia.


Umowa sprzedaży zamówionych towarów zostanie zawarta dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia (potwierdzenie zamówienia). Musisz upewnić się, że potwierdzenie zamówienia jest kompletne i dokładne oraz niezwłocznie poinformować nas o wszelkich błędach. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości w zamówieniu złożonym przez Ciebie. Składając zamówienie, wyrażasz zgodę na to, abyśmy przekazali Ci potwierdzenie zawarcia umowy w formie wiadomości e-mail zawierającej wszystkie informacje (tj. potwierdzenie zamówienia). Potwierdzenie zamówienia otrzymasz w odpowiednim czasie po zawarciu umowy, ale nie później niż w momencie dostawy jakichkolwiek towarów dostarczonych w ramach umowy. Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia towarów zgodnie z umową.


Po zawarciu umowy nie można dokonywać żadnych zmian w umowie, czy to w odniesieniu do opisu towaru, opłat lub innych, chyba że zmiana została uzgodniona przez klienta i dostawcę w formie pisemnej.


Cena i płatność

Cena towarów oraz wszelkie dodatkowe opłaty za dostawę lub inne opłaty będą dostępne na stronie internetowej przed złożeniem zamówienia. Ponadto, będzie ona również dostępna w potwierdzeniu zamówienia. Ceny i opłaty podane są w Złotych Polskich (PLN) i zawierają podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie składania zamówienia. W przypadku zamówień do krajów spoza Unii Europejskiej (UE), zamówienia nie zawierają podatku VAT ani innych podatków. Dostawy do krajów spoza UE mogą podlegać cłom importowym i podatkom; więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Dostawa w niniejszych warunkach.


Płatności są dokonywane za pośrednictwem opcji płatności Klarna, usługi oferowanej przez Klarna Bank AB, Sveavägen 46, SE-111 34 Sztokholm, Szwecja (SE556737043101). Możesz zapłacić za pomocą różnych metod płatności, takich jak karta i faktura. Do zamówienia nie są doliczane żadne opłaty za wykonanie płatności. Obowiązują warunki korzystania z usług Klarna Płać Później (faktura). Aby zapoznać się z warunkami usługi Płacę Później (faktura) kliknij tutaj. W niektórych przypadkach Klarna przetwarza dane klientów w celu świadczenia swoich usług. Informację o ochronie prywatności firmy Klarna można znaleźć tutaj. W przypadku usług Klarna, takich jak “Płać Później”, otrzymają Państwo fakturę i dalsze informacje od momentu wysłania zamówienia.


Towary

Opis towarów jest zgodny z opisem zawartym na stronie internetowej, w katalogach, broszurach lub innych formach reklamy. Wszelkie opisy mają jedynie charakter poglądowy i mogą wystąpić niewielkie rozbieżności w rozmiarze i kolorze dostarczanych towarów.


W przypadku jakichkolwiek towarów wykonanych na Twoje specjalne zamówienie, to Ty odpowiadasz za zapewnienie, że wszelkie podane informacje lub specyfikacje są dokładne. Prosimy o zapoznanie się z prawem do odstąpienia od umowy w przypadku produktów wykonywanych na zamówienie w części Odstąpienie od umowy i anulowanie zamówienia w niniejszych warunkach.


Dostawa

Czas dostawy wynosi od 3 do 10 dni roboczych. Dostarczymy towar do miejsca dostawy w czasie lub okresie uzgodnionym w umowie bezzwłocznie i nie później niż 30 dni od daty zawarcia umowy, chyba że uzgodniony czas dostawy przekracza 30 dni od złożenia zamówienia. Obecnie realizujemy dostawy do następujących krajów: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria. W przypadku dostaw do obszarów poza UE, takich jak Szwajcaria, możesz być zobowiązany do zapłaty cła importowego lub innych podatków, ponieważ my ich nie zapłacimy.


W każdym przypadku, niezależnie od zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą, jeśli nie dostarczymy towarów na czas, możesz (oprócz innych środków zaradczych) traktować umowę jako zakończoną, jeśli:


A) odmówiliśmy dostarczenia towarów, lub jeśli dostawa na czas jest niezbędna, lub powiedzieli nam Państwo przed zawarciem umowy, że dostawa na czas jest niezbędna; lub


B) po tym, jak nie udało nam się zrealizować dostawy na czas, określili Państwo późniejszy termin odpowiedni do okoliczności, a my nie zrealizowaliśmy dostawy w tym terminie.


Jeśli traktujesz umowę jako zakończoną z wyżej wymienionego powodu, (oprócz innych środków zaradczych) niezwłocznie zwrócimy Ci wszystkie płatności dokonane w ramach umowy.


Jeśli, zgodnie z powyższym, byłeś uprawniony do uznania umowy za rozwiązaną, ale tego nie zrobiłeś, nie jesteś pozbawiony możliwości anulowania zamówienia jakichkolwiek towarów lub odrzucenia towarów, które zostały dostarczone. Jeśli to zrobisz, zwrócimy (oprócz innych środków zaradczych) wszystkie płatności dokonane w ramach umowy za takie anulowane lub odrzucone towary bez zwłoki. Jeśli towary zostały dostarczone, musisz je do nas zwrócić lub pozwolić nam je od Ciebie odebrać, a my pokryjemy koszty z tym związane.


Jeśli jakieś towary tworzą jednostkę handlową (jest to jednostka handlowa, jeśli podział jednostki w istotny sposób naruszyłby wartość towarów lub charakter jednostki), nie możesz anulować lub odrzucić zamówienia na niektóre z tych towarów bez jednoczesnego anulowania lub odrzucenia zamówienia na pozostałe towary. Dotyczy to np. sytuacji, gdy jednostka jest sprzedawana jako 2 opakowania.


Zgadzasz się, że możemy dostarczyć towary w partiach, jeśli cierpimy na niedobór zapasów lub mamy inny prawdziwy i uczciwy powód, z zastrzeżeniem powyższych postanowień i pod warunkiem, że nie jesteś odpowiedzialny za dodatkowe opłaty.


Jeśli dostawa nie zostanie zrealizowana w wyniku nieodebrania przez Ciebie przesyłki w wyznaczonym punkcie obsługi lub nieobecności pod adresem w momencie próby doręczenia, zostanie doliczona opłata w wysokości 95zł za przechowywanie i zwrot zamówienia.


Towar staje się Twoją odpowiedzialnością po zakończeniu dostawy i jego fizycznym otrzymaniu. Jeśli wybrałeś dostawę do domu, dostawa jest zrealizowana w momencie, gdy paczka została dostarczona pod adres. Jeśli wybrałeś dostawę do punktu usługowego, dostawa jest zrealizowana po odebraniu paczki z punktu usługowego. Musisz, jeśli to możliwe, zbadać towary przed ich przyjęciem. Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakichkolwiek towarów przechodzi na Ciebie w momencie dostarczenia towarów do Ciebie.


Odstąpienie od umowy i anulowanie

Umowa może zostać anulowana poprzez skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z tego prawa, jeżeli po prostu zmieniłeś zdanie lub z jakiegoś innego powodu chcesz odstąpić od umowy, bez konieczności podawania Xlash przyczyny takiej decyzji, jeżeli została ona podjęta w okresie uprawniającym do odstąpienia od umowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o tej decyzji w ciągu 14 dni od dnia, w którym zamówienie zostało dostarczone do Ciebie lub osoba trzecia wyznaczona przez Ciebie (jednak nie przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie zamówienia w całości. W przypadku dostawy partiami termin ten rozpoczyna się po dostarczeniu ostatniej części zamówienia.


Możesz poinformować nas o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem hello@xlash.com. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.


Musisz zwrócić przedmiot(y) do Xlash w nieuszkodzonym stanie na własny koszt. Ze względów higienicznych niektóre produkty, takie jak produkty kosmetyczne, nie mogą zostać zwrócone po ich otwarciu lub użyciu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu, jeśli towary nie zostaną zwrócone w stanie nadającym się do sprzedaży lub są uszkodzone. Więcej informacji na temat zwrotu towarów można znaleźć w dalszej części niniejszego regulaminu.


Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do:


A. towarów, które Xlash wykonał według Twojej specyfikacji lub które są wyraźnie spersonalizowane (wykonane na zamówienie);


B. towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.


Odstąpienie od umowy i anulowanie

Umowa może zostać anulowana poprzez skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy. Możesz skorzystać z tego prawa, jeżeli po prostu zmieniłeś zdanie lub z jakiegoś innego powodu chcesz odstąpić od umowy, bez konieczności podawania Xlash przyczyny takiej decyzji, jeżeli została ona podjęta w okresie uprawniającym do odstąpienia od umowy.


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować nas o tej decyzji w ciągu 14 dni od dnia, w którym zamówienie zostało dostarczone do Ciebie lub osoba trzecia wyznaczona przez Ciebie (jednak nie przewoźnik) weszła w fizyczne posiadanie zamówienia w całości. W przypadku dostawy partiami termin ten rozpoczyna się po dostarczeniu ostatniej części zamówienia.


Możesz poinformować nas o chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, kontaktując się z działem obsługi klienta pod adresem hello@xlash.com. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy.


Musisz zwrócić przedmiot(y) do Xlash w nieuszkodzonym stanie na własny koszt. Ze względów higienicznych niektóre produkty, takie jak produkty kosmetyczne, nie mogą zostać zwrócone po ich otwarciu lub użyciu. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zwrotu, jeśli towary nie zostaną zwrócone w stanie nadającym się do sprzedaży lub są uszkodzone. Więcej informacji na temat zwrotu towarów można znaleźć w dalszej części niniejszego regulaminu.


Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do:


A. towarów, które Xlash wykonał według Twojej specyfikacji lub które są wyraźnie spersonalizowane (wykonane na zamówienie);


B. towarów, które mogą ulec szybkiemu zepsuciu lub przeterminowaniu.


Zwrot towaru

Jeśli otrzymałeś towar w związku z umową, od której odstąpiłeś, musisz odesłać lub przekazać nam ten towar. Należy tego dokonać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś nas o chęci odstąpienia od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni. Wraz z odsyłaną rzeczą/rzeczami prosimy o wypełnienie i dołączenie do paczki zwrotnej formularza zwrotu.


Klient ponosi koszty zwrotu i jest odpowiedzialny za zorganizowanie przesyłki zwrotnej. Klient jest również odpowiedzialny za to, aby zwracany towar dotarł do nas w dobrym, nieuszkodzonym stanie. Dlatego zalecamy, aby przy wysyłce do nas korzystać z usługi śledzenia i ubezpieczenia.


Należy pamiętać, że jesteś odpowiedzialny za pakowanie przedmiotów w sposób odpowiedzialny, aby uniknąć uszkodzeń podczas wysyłki zwrotnej. Xlash ponosi odpowiedzialność za zagubione przesyłki lub podobne tylko wtedy, gdy użyto dostarczonej przez nas etykiety zwrotnej. W innych przypadkach, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zwrot. Zwroty należy wysyłać na adres:


Xlash/Elogistik


Fabriksgatan 3


SE-533 33 Götene


Szwecja


Zwroty i możliwe potrącenia

Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, jeśli anulujesz zamówienie w całości (tj. wszystkie pozycje w zamówieniu), zwrócimy Ci wszystkie płatności, które otrzymaliśmy za to zamówienie. Obejmuje to również koszty dostawy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów, które mogły powstać, jeśli wybrałeś rodzaj dostawy inny niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas. Należy pamiętać, że koszty zwrotu nie są zwracane.


Możemy odliczyć od zwrotu kosztów utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli utrata ta jest wynikiem niepotrzebnego obchodzenia się z nimi przez Ciebie. Pod tym pojęciem rozumie się obchodzenie się z towarem wykraczające poza to, co jest konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcji towaru. Dotyczy to np. obsługi wykraczającej poza to, co jest dozwolone w sklepie.


Zwrotu pieniędzy dokonamy bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż:


A. 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy od Ciebie zwracany towar; lub


B. 14 dni od dnia, w którym dostarczyłeś dowód, że odesłałeś do nas towar.


Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku jednak do zwrotu nie zostaną doliczone żadne opłaty.


Wadliwy towar


Oprócz powyższych praw do odstąpienia i anulowania, masz również prawa ustawowe, w tym prawo do tego, aby dostarczone towary były zadowalającej jakości, nadawały się do swojego celu i były zgodne z opisem.


W ciągu sześciu miesięcy od daty dostawy i w przypadku, gdy produkt jest wadliwy, masz prawo do jego naprawy lub wymiany. Lub, jeśli naprawa/wymiana nie jest możliwa, do zwrotu pieniędzy. Po upływie sześciu miesięcy od daty dostawy prawo to nadal obowiązuje, ale tylko wtedy, gdy można udowodnić, że wada była obecna w momencie dostawy. Z prawa tego można skorzystać do 3 lat po dostarczeniu towaru.


Okoliczności, na które żadna ze stron nie ma wpływu


W przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia strony z powodu czegoś, na co nie ma ona wpływu, strona poinformuje drugą stronę tak szybko, jak to będzie możliwe. Zobowiązania strony zostaną zawieszone w takim stopniu, w jakim jest to uzasadnione w celu zmiany niepowodzenia, a strona nie będzie odpowiedzialna za jakiekolwiek niepowodzenie, którego nie mogła w uzasadniony sposób uniknąć. Nie ma to jednak wpływu na prawa klienta dotyczące dostawy i prawo do anulowania, jak określono w niniejszych warunkach.


Dane osobowe


Zachowujemy i wykorzystujemy wszystkie informacje ściśle według polityki prywatności i stosujemy się do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Możemy kontaktować się z Tobą za pomocą poczty elektronicznej lub innych elektronicznych metod komunikacji oraz za pomocą opłaconej z góry poczty, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę. Niniejsze warunki należy czytać wraz z naszymi zasadami, w tym z polityką prywatności i polityką plików cookie, i stanowią ich uzupełnienie.


Wykluczenie odpowiedzialności, jurysdykcja i skargi


Dostawca nie wyklucza odpowiedzialności za:


– wszelkie nieuczciwe działania lub zaniechania; lub


– szkody osobowe lub śmierć spowodowane przez zaniedbanie lub naruszenie innych zobowiązań prawnych dostawcy. Dostawca nie odpowiada przy tym za straty, które nie były możliwe do przewidzenia dla obu stron w momencie zawierania umowy; lub


– stratę (np. utratę zysku) w działalności gospodarczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej klienta, której nie poniósłby konsument – ponieważ dostawca uważa, że klient nie kupuje towarów w całości lub głównie dla działalności gospodarczej, handlowej, rzemieślniczej lub zawodowej.


Jeśli masz skargę dotyczącą produktu, naszej strony internetowej lub czegokolwiek innego, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta pod adresem hello@xlash.com. Zawsze postaramy się znaleźć rozsądne rozwiązanie. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będziemy w stanie rozwiązać reklamacji bezpośrednio z Tobą, masz prawo odwołać się do lokalnej komisji ds. sporów konsumenckich lub podobnej. Można również skorzystać z unijnego internetowego narzędzia do rozstrzygania sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.


BĄDŹ NA BIERZĄCO!