Ludzie i planeta

Our goal is to work with suppliers, partners and distributors who take responsibility for both the environment and for their employees’ working conditions.


We support the basic and universal human rights laws, stated by the UN, and this must be respected and applied equally to all employees of Xlash Cosmetics regardless of the form of employment or level in the company. We do not endorse any form of working hours, salaries, and other terms of employment that are not compatible with national and local legislation.


Naszym celem jest współpraca z dostawcami, partnerami i dystrybutorami, którzy biorą odpowiedzialność zarówno za środowisko naturalne, jak i za warunki pracy swoich pracowników.


Popieramy podstawowe i uniwersalne prawa człowieka określone przez ONZ, które muszą być respektowane i stosowane w równym stopniu wobec wszystkich pracowników Xlash Cosmetics, niezależnie od formy zatrudnienia lub szczebla w firmie. Nie popieramy żadnych form czasu pracy, wynagrodzeń i innych warunków zatrudnienia, które nie są zgodne z prawem krajowym i lokalnym.


Wiemy, że każdy nasz ruch będzie miał wpływ na środowisko i życie. Dlatego w latach 2021-2022 skupiamy się na znalezieniu alternatywnych rozwiązań nadających się do recyklingu dla opakowań naszych produktów i opakowań wysyłkowych.


Naszą ambicją jest znalezienie zrównoważonych sposobów wysyłki i dążymy do ciągłego przeglądu naszych produktów, opakowań, logistyki i łańcucha dostaw w celu znalezienia usprawnień i wydajności we wszystkich tych przepływach. Od naszych globalnych usług spedycyjnych, przez opakowania produktów, aż po usunięcie jednorazowych tworzyw sztucznych w naszej głównej siedzibie.


Będziemy dążyć do tego, aby nasze miejsce pracy odzwierciedlało różnorodność naszych klientów i całego społeczeństwa. Jest dla nas niezwykle ważne, aby wszyscy obecni i potencjalni pracownicy byli traktowani sprawiedliwie, bez względu na płeć, tożsamość lub orientację transgenderową, orientację seksualną, religię lub inne przekonania, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność lub wiek. Oznacza to, że nie dyskryminujemy podczas rekrutacji, ustalania wynagrodzenia, rozwoju umiejętności, awansów, zwolnień oraz podczas naszych codziennych spotkań w pracy lub po godzinach pracy.


Jako część branży kosmetycznej, naszym obowiązkiem jest tworzenie i pokazywanie bardziej integracyjnego środowiska, gdzie nasze różnice i różnorodność czynią nas silnymi, gdzie wszystkie dusze i ciała są mile widziane oraz planeta, na której możemy wspólnie tworzyć piękno.


Xlash X Milkywire

Milkywire i jego inicjatywa na rzecz ratowania naszych oceanów to jeden z wielu ważnych kroków w podróży Xlash, która ma pomóc nam stać się bardziej zrównoważoną, świadomą ekologicznie marką. Współpracując z silnymi głosami naszych pracowników i całej społeczności, jesteśmy podekscytowani tym, co przyniesie przyszłość dla Xlash i zrównoważonego rozwoju.”


Zespół ds. Zrównoważonego Rozwoju Xlash


Nawiązaliśmy współpracę z platformą charytatywną Milkywire i jej siecią lokalnych projektów, aby wesprzeć nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Milkywire pozwala nam angażować się w sprawy, na których nam zależy i śledzić wpływ naszych pieniędzy w terenie.


Łączą nas z prawdziwymi ludźmi, którzy mają bezpośredni, praktyczny wpływ na projekty środowiskowe. Ludzie ci pracują nad rozwiązaniami dla niektórych z najbardziej ekstremalnych problemów środowiskowych, z jakimi mamy dziś do czynienia.


Dzięki tej współpracy możemy wesprzeć kilka starannie wybranych, lokalnie zakorzenionych organizacji non-profit, które pracują nad rozwiązaniem najbardziej palących problemów naszej planety. W Xlash Cosmetics zdecydowaliśmy się wesprzeć konkretną akcję Milkywire o nazwie Save Our Oceans”. W ramach sprawy “Save Our Oceans” istnieją mniejsze, konkretne projekty, takie jak “Protecting Coral Reefs”, “Cleaning the Ocean from Plastic” i wiele innych, które otrzymują wsparcie z tych darowizn. “


INICJATYWA “SAVE OUR OCEANS:
Czy wiesz, że 80% wszystkich żyjących na ziemi organizmów zamieszkuje oceany? I że produkują one ponad 50% tlenu na naszej planecie? Są one zagrożone przez zanieczyszczenia, niezrównoważone metody połowu ryb, zakwaszenie i odpady wytwarzane przez człowieka, które są wypuszczane do oceanu nieprzerwanie przez cały czas.


Zespół Xlash z dumą ogłasza naszą nową współpracę z firmą Milkywire i jej inicjatywą “Save Our Oceans”!


Podczas tego ekscytującego okresu w rozwoju naszej firmy stawiamy na zrównoważony rozwój i bierzemy udział w podróży w kierunku bardziej zielonej i czystej planety.