Mennesker og planet

Målet vårt er å jobbe med leverandører, partnere og distributører som tar ansvar for både miljøet og for de ansattes arbeidsforhold.


Vi støtter de grunnleggende og universelle menneskerettighetslovene, fastsatt av FN, og dette må respekteres og appliseres likt for alle ansatte hos Xlash Cosmetics uavhengig av ansettelsesform eller stilling i selskapet. Vi godkjenner ikke noen form for arbeidstid, lønn og andre ansettelsesvilkår som ikke følger nasjonal og lokal lovgivning.


Vi vet at alt vi gjør har innvirkning på miljø og liv. Derfor er vårt fokus å finne resirkulerbare alternativer til produkt-og postemballasjen vår.


Ambisjonen vår er å finne bærekraftige forsendelsesmåter, og vi har som mål å kontinuerlig gjennomgå våre produkter, emballasje, logistikk og forsyningskjede for å finne forbedringer og effektivitet i alle ledd. Fra våre globale forsendelsestjenester, til produktemballasjen, til fjerning av engangsplast i hovedkontorets kantine.


Vi vil strebe etter at arbeidsplassen vår skal gjenspeile mangfoldet hos våre kunder og i samfunnet. Det er utrolig viktig for oss at alle nåværende og potensielle ansatte blir behandlet rettferdig uansett kjønn, transkjønnet identitet eller uttrykk, seksuell legning, religion eller annen tro, etnisitet, funksjonshemming eller alder. Dette betyr at vi ikke diskriminerer i rekruttering, lønn, kompetanseutvikling, forfremmelse, oppsigelse eller i våre daglige møter sammen på jobb eller etter arbeidstid.


Som en del av skjønnhetsindustrien er det vårt ansvar å skape og vise et mer inkluderende miljø, hvor våre forskjeller og mangfold gjør oss sterke, hvor alle sjeler og kropper er velkomne og en planet hvor vi kan skape skjønnhet sammen.


Xlash X Milkywire

“Milkywires ‘Save Our Oceans’-initiativ er ett av mange viktige skritt for Xlash for å hjelpe oss med å bli et mer bærekraftig og miljøbevisst varemerke. Vi jobber både med våre ansatte og med vårt community og er spente på hva fremtiden bringer for Xlash og bærekraft”


                    – Xlash Sustainability Team 

Vi har inngått samarbeid med tech-plattformen Milkywire, som er et nettverk av lokale miljøprosjekter for å fremme vårt miljøarbeid. Milkywire hjelper oss å engasjere oss i saker vi bryr oss om og overvåker innvirkningen pengene våre har.


De forbinder oss med mennesker som har en direkte og praktisk innvirkning i prosjektene. Disse menneskene jobber for løsninger på noen av de mest ekstreme miljøproblemene vi står overfor i dag.


Med dette samarbeidet kan vi støtte flere av de nøye utvalgte lokale non-profit grasrotbevegelsene som jobber for å løse våre mest presserende klimaendringer. Hos Xlash Cosmetics har vi valgt å fokusere på Save our oceans. I det initiativet er det mindre, mer spesifikke prosjekter som “Protecting Coral Reefs”, “Cleaning the Ocean from Plastic” og mange flere som mottar støtte fra donasjonene!

SAVE OUR OCEANS-INITIATIVET


Visste du at 80% av alt liv på jorden lever i havet? Og at det produserer mer enn 50 % av oksygenet vi har? Alt dette er truet av forurensning, uholdbare fiskemetoder, forsuring og avfall som dumpes i havet hver time, hver eneste dag. Sammen tror vi at vi kan gjøre en forskjell for våre hav.


Ved å samarbeide med en så motivert organisasjon som Milkywire, kan vi begynne å ta skritt for å hjelpe miljøet mens Xlash fortsetter å vokse. Vi kan nå følge med og se den direkte innvirkningen våre donasjoner har for å redde havet, og vi åpner døren for at våre kunder og ansatte også kan være en del av dette prosjektet.


Å jobbe med Milkywire betyr at vi er med på reisen mot en grønnere og sunnere planet!


LÆRE MER