Pihmiset ja ympäristö

Tavoitteemme on työskennellä sellaisten alihankkijoiden, kumppanien ja jakelijoiden kanssa, jotka ottavat vastuuta sekä ympäristöstä että työntekijöidensä työskentelyolosuhteista.


Kannatamme YK:n määrittelemiä ihmisoikeuksia ja niitä koskevia lakeja, ja näitä on noudatettava tasa-arvoisesti kaikkien Xlash Cosmeticsin työntekijöiden kohdalla huolimatta työntekijän asemasta tai työsuhteen muodosta yrityksessä. Emme hyväksy sellaisia työmääriä, palkkoja tai muita työsuhteeseen liittyviä ehtoja, jotka eivät täytä paikallisten lakien asettamia vaatimuksia.


Ymmärrämme, että kaikki mitä teemme, vaikuttaa ympäristöön ja muihin ihmisiin. Siksi vuosien pääasiallinen kehityskohteemme on löytää kierrätettäviä vaihtoehtoja sekä tuotepakkauksillemme että postitukseen käytettäville pakkauksille.


Aikomuksemme on löytää kestäviä lähetystapoja ja arvioimme jatkuvasti tuotteita, pakkauksia, logistiikkaa ja hankintaketjuja löytääksemme parannuskohteita ja tapoja tehostaa niitä kaikin tavoin. Tarkasteluun asetetaan esimerkiksi kansainväliset kuljetuspalvelut, tuotteiden pakkaaminen ja kertakäyttöisen muovin hylkääminen.


Pyrimme siihen, että työpaikkamme edustaa samaa monimuotoisuutta kuin asiakaskuntamme ja meitä ympäröivä yhteiskunta. Meille on erittäin tärkeää, että nykyisiä ja tulevia työntekijöitä kohdellaan tasavertaisesti huolimatta heidän sukupuolestaan, sen korjaamisesta tai sen ilmaisutavoista, uskonnostaan tai muista hengellisistä näkemyksistään, etnisyydestään, vammaisuudestaan tai iästään. Tämä tarkoittaa ettemme syrji ketään rekrytoinnissa, palkkauksessa, kehittymismahdollisuuksissa, ylenemisessä, irtisanomisissa tai päivittäisissä töihin tai vapaa-aikaan liittyvissä kokoontumisissa.


Osana kauneusalaa on meidän vastuullamme luoda ja tehdä näkyväksi inklusiivisuutta, jossa erot ja monimuotoisuus vahvistavat meitä. Jossa kaikki sielut ja kehot ovat tervetulleita ja jossa olemme osa samaa planeettaa, jolla voimme yhdessä luoda kauneutta.


Xlash X Milkywire

Milkywire and its initiative to save our oceans is one of many important steps in the Xlash journey to help us become a more sustainable, environmentally conscious brand. Working with the strong voices of our employees and overall community, we’re excited for what the future holds for Xlash and sustainability.’*


– Xlash Sustainability Team


We’ve teamed up with the charity organization, Milkywire to further our sustainability efforts. Milkywire provides a platform for us to engage with causes we care about and follow the impact our money makes in the field. At Xlash we’ve chosen to align with the specific Milkywire cause called ‘Save Our Oceans’.


Milkywire is a donation platform with a network of local impact projects. They connect us with real people who have a direct, hands-on impact with these environmental projects. These people are working towards solutions for some of the most extreme environmental issues we face today.


With this partnership, we are able to support one of these carefully selected grassroots organizations as they work to solve our most pressing planetary problems. The main initiative we have chosen is ‘Save Our Oceans’. Within ‘Save Our Oceans’ there are smaller, specific projects such as ‘Protecting Coral Reefs’, ‘Cleaning the Ocean from Plastic’, and so many others that receive support from this donation.


The ‘Save our Oceans’ initiative


Did you know that 80% of all life on earth lives in the ocean? And that they produce more than 50% of the oxygen on our planet? This is threatened by pollution, unsustainable fishing methods, acidification and human made waste that’s let out into the ocean every hour of every day. Together we believe that we can make a difference for our oceans.


By collaborating with a motivated organization such as Milkywire, we can begin taking further steps in helping the environment, as our company continues to grow. We can now track and see the direct impact that our donations have on the ‘Save Our Oceans’ cause, opening the doors for our customers and employees to also be a part of this amazing and important environmental initiative.


Working with Milkywire means we are taking part in the journey towards a greener, cleaner planet.


Learn more